Categories

General Books
Dictionaries
Fiction
Irish Interest
Cookbook
Gaelic Fiction
Irish Plays
Local Interest
Primary Level
Arts & Crafts
English - Primary Level
A Pocketful of Poems
A Way With Words
Better English
Big Box Adventures
Bookcase
Creative Writer
English General (Primary)
English Workbook
Exercise Your English
Fireworks
Just English
Just Grammar
Lift Off
Literacy Leap
Magic Emerald
My English Portfolio
My Read At Home
My Word a Day
New Wave English
Onwords and Upwords
Rainbow
Reading Zone
Starlight
Starways
Streets Ahead
Sunny Street
Treasury
Wonderland Stage 1
Wonderland Stage 2
Wonderland Stage 3 & 4
Word Wise
Word Wizard
Geography - Primary Level
All Around Me
Atlas & Map Workbooks
Geography Quest
Unlocking Geography
Where On Earth?
Window on the World
Handwriting - Primary Level
All Write Now
Go With the Flow
Handwriting Made Easy
Handwriting Today
Just Handwriting
Just Write
Modern Handwriting
My Handwriting Workbook
My Write At Home
New Wave Handwriting
Ready To Write
Reasons to Write
Write Here
Write On
Write This Way
History Primary Level
All Around Me
History Quest
It's About Time
Small World History
Unlocking History
Window on the World
Irish - Primary Level
Abair Liom
Am Don Léamh
Beal Beo
Bua na Cainte
Bualadh Bos
Bun go Barr
Ceartlitriú
Céim ar Chéim
Cliste!
Craic le Litriú
Fuaimeanna agus Focail
Fuinneog ar an Domhan
Gaeilge Ghasta
Gaeilge le Chéile
General Irish PRI
Grammar
Inis dom
Irish Language- Childrens
Léigh Sa Bhaile
Léimis Le Cheile
Litrigh é Linn
Maith Thú
Realta Litriu
Seidean Sí
Seo Leat
Sin É
Síul Siar
Soilse
Treo Nua
Maths Primary Level
Action Maths
Better Maths
Brain Teasers
Busy At Maths
Cracking Maths
Figure It Out
Gafa Le Mata
Mad 4 Maths
Master Your Maths
Mata Beo
Mata Draíochta
Mata Go Deo
Mathemagic
Maths Aid
Maths Assessment Tests
Maths Challenge
Maths Mate
Maths Matters
Maths Time
New Wave Mental Maths
Number Facts
Operation Maths
Planet Maths
Ready Steady Maths
Seaimpin na dTablai
Sum Detective
Super Sleuth
Table Toppers
Tables Books
Tables Champion
Tables Expert
Work It Out
Music - Primary Level
Ceol Abú
Let's Make Music
Music Box
Ready To Rock
Right Note
Upbeat
Phonics Primary Level
Jolly Phonics
Just Phonics
Look Listen and Learn
Sounds Good
Sounds In Action
Sounds Make Words
Wonderland Stage 1
primary Pupil Reference
Religion Primary Level
Come Gather & Celebrate
Friends in Faith
Grow in Love
Others
Science Primary Level
All Around Me
Science Quest
Unlocking Science
Window on the World
SESE (Social Environmental & Science Education)
All Around Me
Earthlink
Let's Learn About
Nach Iontach an Domhan É!
Small World
Timpeall an Domhain
Unlocking SESE
What A Wonderful World
Window on the World
Spelling &Tables Book
Spelling Primary Level
Exploring Spelling
My Spelling Workbook
Rira
Spell Well
Spellbound
Spellcheck
Spelling Rules
SPHE - Primary Level
Weaving Well-Being
Revision Guides
Junior Cert - RG
Leaving Cert - RG
Secondary Level
General
Atlas - Gen
Information Technology - Gen
Irish (Gen)
Religion (Gen)
General Reference - JC
Junior Cert
Art
Business Studies
CSPE
English JC
French
Geography JC
German
History JC
Home Economics
Irish - JC
Materials Technology Wood Work
Maths JC
Music - JC
Physical Education
Religion - JC
Science JC
Spanish
SPHE - JC
Technical Graphics
Technology
LCVP
Leaving Cert
Accounting
Agricultural Science
Art
Biology
Business
Chemistry
Construction Studies
Design & Comm. Graphics
Economics
Engineering
English LC
French
Geography LC
German
History LC
Home Economics
Irish - LC
Maths LC
Music - LC
Physics
Religion - LC
Spanish
SPHE - LC
Technology
Leaving Cert Applied
Transition Year
General - Transition Year
Make the Transiiton
Stationery
Arts & Crafts
Calculators
Exercise & Notebooks
General Essentials
PVC Filing & Folders
Refill Pads
Rulers Set Squares etc
Writing
Third Level
Accounting
Business
Communications
Computer Applications
Economics
Education & Childcare
Law
Make That Grade
Management
Medical
Nifast
Social Studies
Sociology / Politics
Technical
Work Experience

I nGra De - Naionain Shinsearacha

Rating: Not Rated Yet
Product Details
Publisher: Veritas
Bar Code: 9781847307040
Product Code: 1847307035
Author:
Published Date:
ManufacturerVeritas
Sales price € 9.50
Choose Book Cover

Description

I nGrá Dé – Naíonáin Shinsearacha

Is é I nGrá Dé an tsraith Oideachas Reiligiúnach nua do bhunscoileanna in Éirinn. Chun cuidiú le curaclaim nua, ceadaithe ó Chomhdháil Easpag na hÉireann a thabhairt isteach, cuirfear I nGrá Dé ar fáil in ionad Beo go Deo, sraith a tugadh isteach don chead uair i 1997. Leanfaidh an t-athsholáthar seo ar feadh ceithre bliana amach anseo.

Tá gach clár sa tsraith I nGrá Dé roinnte i dtéamaí, a thugann deis do mhúinteoirí déileáil leis na téamaí éagsúla agus baint a thógáil as pleanáil agus comhtháthú traschuraclaim i múineadh an Oideachais Reiligiúnaigh. Tá na téamaí éagsúla deartha le go leanfaidís idir dhá agus ceithre seachtaine. Chomh maith le Nótaí an Mhúinteora agus na bileoga oibre i Lámhleabhar an Mhúinteora (ar féidir fótachóip a dhéanamh dóibh), cuirfear sraith chuimsitheach d’acmhainní ar líne ar fáil saor in aisce freisin, lena n-áirítear léaráidí a théann le gach scéal, gearrthóga físe agus naisc ghréasáin le haghaidh tuilleadh staidéir.

 Gach seachtain, iarrfar ar thuismitheoirí agus ar bhaill teaghlaigh cabhrú lena gcuid páistí rud éigin a bhaineann leis an chlár a dhéanamh sa bhaile. Ar an gcúis sin, cuirfidh leabhar an pháiste, I nGrá Dé, léaráidí, scéalta, dánta agus gníomhaíochtaí do theaghlaigh ar fáil, le déanamh le chéile sa bhaile. Tabharfar cuireadh do thuismitheoirí agus do leanaí freisin, labhairt agus guí a dhéanamh faoin méid a bhfuil á fhoghlaim acu ar scoil.     

Reviews

There are yet no reviews for this product.

Menu

Find Us On Facebook

Our Testimonials

I have used irishschoolbooks.ie for the past few years and I have always received the books in perfect condition and they are always delivered very quickly. I would recommend their service to anyone. 

~ Lauren K. Smith